Stadtverordnetenversammlung

Beschreibung

Link zur Tagesordnung: http://wolfhagen.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQECCIT6CSIlPQK0tkB33qk